Συνέδριο της Πρωτοβουλίας για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων

Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων

Ενισχύοντας την προσβασιμότητα και ποιότητα της φροντίδας ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους

25 Ιανουαρίου 2023

Φάρος, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)

Σχετικά με την εκδήλωση

Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων (Child and Adolescent Mental Health Initiative – CAMHI) είναι ένα νέο, πενταετές πρόγραμμα που έχει ως στόχο να συμβάλει στην ενίσχυση της παρεχόμενης φροντίδας ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους, καθώς και στην ενδυνάμωση των υποδομών για την πρόληψη, αξιολόγηση και θεραπεία δυσκολιών ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζουν παιδιά και νέοι στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο της διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), η οποία περιλαμβάνει έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των $750 εκατομμυρίων, και υλοποιείται σε συνεργασία με το Child Mind Institute (CMI) και φορείς και επαγγελματίες στην πρώτη γραμμή του δημόσιου συστήματος υγείας ⸺ με τη στήριξη του Υπουργείου Υγείας.  

Κατά τη διάρκεια αυτού του ολοήμερου συνεδρίου, η ομάδα της Πρωτοβουλίας ‘CAMHI’ σας προσκαλεί σε μια παρουσίαση και συζήτηση σχετικά με το όραμα, το τρέχον έργο και τη μελλοντική κατεύθυνσή της. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ανοιχτή παρουσίαση των προγραμματικών αξόνων της Πρωτοβουλίας και της έως σήμερα προόδου της στην ευρύτερη κοινότητα ψυχικής υγείας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης παιδιών και εφήβων, με συμμετοχές από ένα ευρύ δίκτυο του κλάδου. Το συνέδριο θα περιλαμβάνει εισηγήσεις και ομιλίες από τον Δρ. Harold Koplewicz, Ιδρυτικό Πρόεδρο και Ιατρικό Διευθυντή του Child Mind Institute, εκπροσώπους της Ελληνικής Πολιτείας, καθώς και ερευνητές και επαγγελματίες τόσο από την Ελλάδα όσο και από τον διεθνή χώρο. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Για εγγραφή στο συνέδριο πατήστε εδώ.

Μέλη από το Δίκτυο της Πρωτοβουλίας, που εκτείνεται στην Αλεξανδρούπολη, τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, την Αθήνα και την Κρήτη, καθώς και από το CMI, θα μοιραστούν προκαταρκτικά ευρήματα της πολυσχιδούς έρευνας του προγράμματος για την αποτύπωση και αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης και των αναγκών του πεδίου παιδικής ψυχικής υγείας στην Ελλάδα. Τα μέλη του Δικτύου θα περιγράψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των κοινοτήτων τους και το πώς οραματίζονται να συνδέσουν το έργο τους με το πλαίσιο της Πρωτοβουλίας προς υποστήριξη των πληθυσμών που εξυπηρετούν. Το συνέδριο θα εστιάσει, επίσης, στη συμμετοχική προσέγγιση και διαδικασία βάσει της οποίας αναπτύσσεται η Πρωτοβουλία, ώστε να διασφαλιστεί η κατάλληλη εκπροσώπηση αναγκών και η συμπεριληπτικότητα, στις τρέχουσες εργασίες για την κατάρτιση τεκμηριωμένων εργαλείων και εκπαιδεύσεων για την επέκταση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας, καθώς και σε σχέδια για την καταπολέμηση του στίγματος και περαιτέρω ευαισθητοποίηση.

Το συνέδριο θα αναδείξει επιπλέον τον σχεδιασμό και τους στόχους του Προγράμματος Νεανικής Συμμετοχής (Youth Engagement Scheme – YES) της Πρωτοβουλίας, σε μια συζήτηση με τον Γιώργο Μόσχο, πρώην Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού, μαζί με τους Συντονιστές και Διευκολυντές που υποστηρίζουν τις Εφηβικές Συμβουλευτικές Ομάδες της Πρωτοβουλίας στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και αλλού. Εκπρόσωποι από την κοινωνία των πολιτών, την υγειονομική περίθαλψη και ερευνητικά ιδρύματα θα κληθούν να μοιραστούν τις απόψεις τους και να συζητήσουν ευκαιρίες για την καλύτερη υποστήριξη των επαγγελματιών που εργάζονται στην παροχή φροντίδας σε παιδιά και εφήβους σε ευάλωτες καταστάσεις.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο και εν όψει του SNF Nostos 2023 που θα εστιάσει στην Ψυχική Υγεία και θα πραγματοποιηθεί στο ΚΠΙΣΝ στις 21, 22 και 23 Ιουνίου 2023.