Η Επιστημονική Έρευνα για την Ψυχική Υγεία στην Ελλάδα

Η συστηματική ανασκόπηση της παρούσας κατάστασης των επιστημών ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων στην Ελλάδα η οποία διατίθεται εδώ, βασίστηκε στην περιεκτική εξέταση όλης της σχετικής βιβλιογραφίας. Εστιάζει στις επιδημιολογικές μελέτες, τις μελέτες που αφορούν τη στάθμιση εργαλείων και τις μελέτες για τις παρεμβάσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων ψυχικής υγείας.

Δείτε τα δεδομένα

Αφουγκραζόμαστε την Ελληνική Κοινωνία

Η άμεση ακρόαση του κοινού σχετικά με τη φροντίδα ψυχικής υγείας είναι απαραίτητη για την κατανόηση των σημερινών συνθηκών, αντιλήψεων και προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι χρήστες και οι πάροχοι υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Για τον σκοπό αυτό, η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών & Εφήβων ολοκλήρωσε μια πανελλαδική έρευνα, καθώς και μια σειρά ομάδων εστίασης, για να συλλέξει στοχευμένες πληροφορίες και απόψεις από παιδιά, εφήβους, γονείς/φροντιστές και επαγγελματίες ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων. Στόχος μας ήταν να μάθουμε περισσότερα για την κατάσταση της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων, το επίπεδο γνώσεων σχετικά με την ψυχική υγεία και το στίγμα, καθώς και τις ανάγκες που σχετίζονται με τη φροντίδα και την επαγγελματική κατάρτιση. Τα αποτελέσματα αυτών των αξιολογήσεων είναι διαθέσιμα σε μια συνοπτική παρουσίαση της Ανάλυσης Πεδίου, που μπορείτε να βρείτε εδώ.

Διαβάστε την Έκθεση

Χαρτογράφηση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και των Ψυχοεκπαιδευτικων Υπηρεσιων για Παιδιά και Εφήβους στην Ελλάδα

Για την πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, είναι σημαντικό για τους πολίτες να γνωρίζουν πού βρίσκονται αυτές και πού μπορούν να απευθυνθούν για βοήθεια. Η Πρωτοβουλία ανέπτυξε διαδραστικούς χάρτες που παρουσιάζουν τις κοινοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας, τα εξωτερικά ιατρεία, τις Κινητές Μονάδες, τους Ξενώνες Εφήβων, τα ενδονοσοκομειακά τμήματα νοσηλείας, τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., και άλλους σημαντικούς φορείς του συστήματος ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων σε όλη την Ελλάδα. Οι χάρτες και οι περιγραφές τους είναι διαθέσιμα εδώ.

δείτε όλες τις τοποθεσίες
Πείτε μας τη γνώμη σας!

Ενημερώστε μας ποια θέματα θα θέλατε να δείτε στον ιστότοπό μας