Η Επιστημονική Έρευνα για την Ψυχική Υγεία στην Ελλάδα

Η συστηματική ανασκόπηση της παρούσας κατάστασης των επιστημών ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων στην Ελλάδα βασίστηκε στην περιεκτική εξέταση όλης της σχετικής βιβλιογραφίας. Εστιάζει στις επιδημιολογικές μελέτες, τις μελέτες που αφορούν τη στάθμιση εργαλείων και τις μελέτες για τις παρεμβάσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων ψυχικής υγείας. Τα αποτελέσματα της συστηματικής ανασκόπησης, η σχετική βάση δεδομένων και οι πηγές θα είναι διαθέσιμα ΕΔΩ μόλις ολοκληρωθούν.

Δείτε τα δεδομένα

Αφουγκραζόμαστε την Ελληνική Κοινωνία

Είναι απαραίτητο να ακουστεί με άμεσο τρόπο η φωνή των πολιτών σχετικά με τη φροντίδα ψυχικής υγείας, ώστε να γίνουν κατανοητές οι τρέχουσες συνθήκες, οι αντιλήψεις και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τόσο οι λήπτες όσο και οι πάροχοι των υπηρεσιών φροντίδας ψυχικής υγείας. Για τον σκοπό αυτό, η Πρωτοβουλία διεξάγει πανελλαδική έρευνα, καθώς και ομάδες εστιασμένης συζήτησης με παιδιά, εφήβους, γονείς/φροντιστές και επαγγελματίες που ασχολούνται με την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων. Στόχος μας είναι να μάθουμε περισσότερα για την κατάσταση της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων, τις γνώσεις σχετικά με την ψυχική υγεία και το στίγμα της ψυχικής νόσου, καθώς και τις ανάγκες που σχετίζονται με τη φροντίδα και την επαγγελματική κατάρτιση. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα είναι διαθέσιμα ΕΔΩ μόλις αυτή ολοκληρωθεί.

coming soon

Χαρτογράφηση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και των Ψυχοεκπαιδευτικων Υπηρεσιων για Παιδιά και Εφήβους στην Ελλάδα

Για την πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, είναι σημαντικό για τους πολίτες να γνωρίζουν πού βρίσκονται αυτές και πού μπορούν να απευθυνθούν για βοήθεια. Η Πρωτοβουλία ανέπτυξε διαδραστικούς χάρτες που παρουσιάζουν τις κοινοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας, τα εξωτερικά ιατρεία, τις Κινητές Μονάδες, τους Ξενώνες Εφήβων, τα ενδονοσοκομειακά τμήματα νοσηλείας, τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., και άλλους σημαντικούς φορείς του συστήματος ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων σε όλη την Ελλάδα. Οι χάρτες και οι περιγραφές τους είναι διαθέσιμοι ΕΔΩ.

δείτε όλες τις τοποθεσίες
Πείτε μας τη γνώμη σας!

Ενημερώστε μας ποια θέματα θα θέλατε να δείτε στον ιστότοπό μας