ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων

Η Αποστολή μας

Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων είναι ένα πενταετές πρόγραμμα που έχει ως βασικό στόχο να συνεισφέρει στην περαιτέρω κατάρτιση και ενδυνάμωση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, την ενίσχυση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας και τη βελτίωση εν τέλει της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων σε ολόκληρη τη χώρα. Οι προγραμματικές συνιστώσες της Πρωτοβουλίας υλοποιούνται στη βάση της σύμπραξης μεταξύ του ΙΣΝ και του Ελληνικού Δημοσίου, στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία του ΙΣΝ, και προβλέπονται λεπτομερώς στον Νόμο 5015/2023.

Το Όραμά μας

Κάθε παιδί, έφηβος και οικογένεια στην Ελλάδα να έχει πρόσβαση σε ποιοτική φροντίδα ψυχικής υγείας και σε αξιόπιστες πηγές ενημέρωσης

Οι Αξίες μας

Παιδιά και Έφηβοι στο Επίκεντρο

Οι περισσότερες προκλήσεις στην ψυχική υγεία και τη μάθηση εμφανίζονται κατά την παιδική ηλικία, αλλά συχνά δεν γίνονται αντιληπτές και δεν αντιμετωπίζονται, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μακροχρόνιες δυσκολίες που συνεχίζονται στην ενήλικη ζωή. Ωστόσο, οι έρευνες έχουν δείξει ότι τέτοια υπαρκτά και συχνά ζητήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν. Όσο νωρίτερα ένα παιδί λάβει φροντίδα τόσο πιθανότερο είναι να έχει καλύτερη έκβαση. Η παροχή φροντίδας ψυχικής υγείας στα παιδιά και τους εφήβους μπορεί να βελτιώσει την υγεία τους και να τους προσφέρει υψηλότερα επίπεδα ευημερίας για όλη τους τη ζωή.

Ισότητα στη Φροντίδα

Κάθε παιδί και έφηβος έχει δικαίωμα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο φροντίδας ψυχικής υγείας. Ωστόσο, η πρόσβαση σε ποιοτικούς πόρους και υπηρεσίες ψυχικής υγείας δεν είναι ισότιμη μέχρι σήμερα. Η οικονομική ανισότητα, η έλλειψη παρόχων υγειονομικής φροντίδας και η γεωγραφική απομόνωση είναι μερικά από τα πολλά εμπόδια για την ισότιμη πρόσβαση σε φροντίδα τόσο στην Ελλάδα, όσο και παγκοσμίως. Μέσω της δωρεάν διάθεσης του συνόλου των πηγών, των εκπαιδεύσεων και των εργαλείων μας σε όλους, όπου και να βρίσκονται, από τις μεγαλύτερες πόλεις έως τα μικρότερα νησιά, φιλοδοξούμε να δημιουργούμε ευκαιρίες για μια περισσότερο προσβάσιμη και ισότιμη φροντίδα.

Σύνθεση Ελληνικής και Διεθνούς Επιστημονικής Εμπειρίας

Αξιοποιούμε την πιο σύγχρονη επιστημονική και κλινική έρευνα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, ώστε να αναπτύξουμε και να προσαρμόσουμε στις ελληνικές συνθήκες αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης και αποτελεσματικές θεραπείες για παιδιά και εφήβους. Η προσπάθεια αυτή συντελείται μέσω της στενής συνεργασίας μεταξύ ειδικών ψυχικής υγείας από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και ενισχύεται με τη συμβολή των οικογενειών και της τοπικής κοινότητας.

Τα Σύγχρονα Επιστημονικά Δεδομένα ως Οδηγός

Αν και υπάρχουν διάφορες θεραπείες για τις ψυχικές διαταραχές, δεν έχουν όλες επιστημονική τεκμηρίωση. Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα περιλαμβάνουν διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων, οι οποίες στηρίζονται σε ενδελεχή έρευνα, επιστημονικά αξιολογημένη από συναδέλφους. Κατά συνέπεια, τα προγράμματα εκπαιδεύσεων που αναπτύσσονται μέσω της Πρωτοβουλίας συνδυάζουν διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις, αποδεδειγμένα αποτελεσματικές και επιστημονικά τεκμηριωμένες. Τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα του δημόσιου συστήματος υγείας, με τρόπο που να μεγιστοποιήσει τα οφέλη της Πρωτοβουλίας σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες.

Ευαισθητοποίηση Κοινού και Καταπολέμηση του Στίγματος

Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην φροντίδα της ψυχικής υγείας είναι η έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με την συχνότητα ζητημάτων ψυχικής υγείας, καθώς και την ύπαρξη αποτελεσματικών θεραπειών. Σε συνδυασμό με το στίγμα, δηλαδή την εσφαλμένη αντίληψη ότι τα ζητήματα ψυχικής υγείας αποτελούν ανύπαρκτο θέμα, αποτέλεσμα προσωπικής αδυναμίας ή/και αιτία ντροπής, η δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας εντείνεται. Η ψυχική υγεία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υγείας μας. Οι ψυχικές και αναπτυξιακές διαταραχές είναι πραγματικές, συχνές και αντιμετωπίσιμες. Στόχος μας είναι να κρατάμε έναν ανοιχτό διάλογο, μέσα από τον οποίο να ενημερώνουμε όλους ότι δεν είναι μόνοι απέναντι σε δυσκολίες ψυχικής υγείας. Κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται ντροπή και υπάρχει βοήθεια διαθέσιμη για όλους.

Η Γνώμη των Εφήβων Μετράει

«Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς». Οι φωνές των εφήβων πρέπει να ακούγονται και να λαμβάνονται υπόψη, και ταυτόχρονα οι πηγές ενημέρωσης και πληροφόρησης των εφήβων πρέπει να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ανάγκες τους και να προσαρμόζονται στο πλαίσιο και την πραγματικότητά τους. Η Πρωτοβουλία ενσωματώνει συστηματικά τις απόψεις των παιδιών και των εφήβων από όλη την Ελλάδα σε όλες τις πτυχές του Προγράμματος μέσω της σύστασης και λειτουργίας Συμβουλευτικών Ομάδων Εφήβων που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές πόλεις της χώρας.

Οι Στόχοι μας

1

Η σύσταση ενός εθνικού ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

2

Η ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ σχετικά με την ψυχική υγεία

3

Η βελτίωση της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ σε επιστημονικά τεκμηριωμένες πηγές ενημέρωσης και φροντίδας ψυχικής υγείας

4

Η ενίσχυση της ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ για παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένης φροντίδας ψυχικής υγείας

5

Η ανάπτυξη ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ για την ψηφιακή παροχή εργαλείων και φροντίδας

Η Προσέγγισή μας

Για την επίτευξη των Στόχων, η Πρωτοβουλία βασίζεται σε πέντε αλληλοενισχυόμενους πυλώνες:

 1. Τη διεξαγωγή και την αξιοποίηση μιας εμπεριστατωμένης εκτίμησης των αναγκών και της κατάστασης στην Ελλάδα (ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΔΙΟΥ - LANDSCAPE ANALYSIS), προκειμένου (1) να αξιολογηθούν οι ανάγκες των παιδιών, των εφήβων και των οικογενειών τους αναφορικά με την παροχή φροντίδας ψυχικής υγείας, (2) να αξιολογηθούν τα εμπόδια και οι παράγοντες διευκόλυνσης της πρόσβασης στην ποιοτική φροντίδα ψυχικής υγείας, (3) να γίνουν κατανοητές οι κλινικές πρακτικές, τα πρότυπα παρέμβασης και οι ανάγκες εκπαίδευσης των επαγγελματιών που παρέχουν ψυχιατρική και ψυχοκοινωνική φροντίδα, και (4) να αναγνωριστούν τα εμπόδια και οι παράγοντες διευκόλυνσης για τη δημιουργία, την πολιτισμική προσαρμογή και την υλοποίηση αποτελεσματικών και προσβάσιμων εκπαιδεύσεων.
 2. Τη διαρκή ανάπτυξη ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ μεταξύ επαγγελματιών ψυχικής υγείας σε πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο, προάγοντας το αίσθημα αλληλεπίδρασης και συνεργατικότητας ανάμεσα σε πανεπιστήμια, δημόσια νοσοκομεία, κοινοτικά κέντρα, μη κερδοσκοπικούς και κοινοτικούς οργανισμούς, σχολεία, γονείς, νέους και επαγγελματικούς συλλόγους, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πηγές ενημέρωσης και τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι πολιτισμικά κατάλληλα, αποτελεσματικά και προσβάσιμα.
 3. Τη σύσταση και εδραίωση ενός ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ, ώστε να ενισχυθούν σε πανελλαδικό επίπεδο η δυνατότητα παροχής φροντίδας, τα δίκτυα παραπομπής και οι πλατφόρμες ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, μέσω της συστηματοποίησης και της αναβάθμισης επιστημονικά τεκμηριωμένων πρακτικών.
 4. Την παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένων ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Το βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ψυχική υγεία και την παιδική προστασία, που κάθε επαγγελματίας ο οποίος εργάζεται με παιδιά και εφήβους θα πρέπει να γνωρίζει. Η εξειδικευμένη εκπαίδευση σε τεκμηριωμένες ψυχοθεραπευτικές μεθόδους συμβάλλει στην ενίσχυση της δυνατότητας παροχής αποτελεσματικής, εφαρμόσιμης σε διαφορετικά πλαίσια, μετρήσιμης και επιστημονικά τεκμηριωμένης φροντίδας ψυχικής υγείας στα παιδιά και τους εφήβους σε όλη την Ελλάδα.
 5. Την ανάπτυξη και εφαρμογή ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ τη χρήση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ που αποσκοπούν:
  • Στη διοργάνωση και υλοποίηση εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεων, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα σε περισσότερους επαγγελματίες και εκπαιδευτικούς να έχουν πρόσβαση σε επιμόρφωση και πηγές με ευέλικτο τρόπο
  • Στη διάχυση δωρεάν, προσβάσιμης και αξιόπιστης πληροφόρησης σε γονείς/φροντιστές, εφήβους, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες όπου και να βρίσκονται
  • Στην ανοιχτή και ελεύθερη πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά την ανάλυση των αναγκών και της κατάστασης στην Ελλάδα (ανάλυση πεδίου-landscape analysis), τα οποία είναι ελεύθερα διαθέσιμα στην ελληνική και τη διεθνή ερευνητική κοινότητα
  • Στη διοργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κατά του στίγματος σε όλη την κοινότητα
  • Στη διεύρυνση της διαδικασίας αξιολόγησης και φροντίδας της ψυχικής υγείας , ώστε να δοθεί η ευκαιρία για πρόσβαση σε όσους βρίσκονται ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές
Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή

Το επιστημονικό έργο της Πρωτοβουλίας τελεί υπό την επίβλεψη και τη συμβουλευτική καθοδήγηση μιας Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής, με μέλη από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που έχουν εξειδίκευση στην υλοποίηση διεθνώς τεκμηριωμένων παρεμβάσεων, την επιδημιολογία της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, την κλινική παιδοψυχιατρική και τη συμμετοχή των νέων σε δράσεις. Στην επιτροπή συμμετέχουν επίσης και μέλη της κοινωνίας των πολιτών.

Εφηβικές Συμβουλευτικές Ομάδες

Οι Εφηβικές Συμβουλευτικές Ομάδες της Πρωτοβουλίας παρέχουν τη δυνατότητα να ακούγεται η φωνή παιδιών και εφήβων από όλη την Ελλάδα μέσα από ασφαλείς, δομημένες και καινοτόμες πλατφόρμες, και να ενσωματώνεται σε κάθε πτυχή της Πρωτοβουλίας.

Οι Συμβουλευτικές Ομάδες αποτελούνται από εφήβους 13 έως 17 ετών από διαφορετικά σχολεία. Συναντιούνται κάθε μήνα με την υποστήριξη συντονιστών ομάδων και διευκολυντών, οι οποίοι ενδυναμώνουν τις ομάδες μέσω συμμετοχικών δραστηριοτήτων και εργαστηρίων διαβούλευσης. Κάθε Συμβουλευτική Εφηβική Ομάδα δουλεύει τόσο ανεξάρτητα, ανάλογα με τις προτιμήσεις και τη δυναμική των μελών της, όσο και σε συνεργασία και σύνδεση με τις υπόλοιπες Ομάδες στις άλλες πόλεις και με την τοπική σχολική κοινότητα.

Τα μέλη των Συμβουλευτικών Εφηβικών Ομάδων συνδέονται με εκπαιδευτικούς της επιλογής τους οι οποίοι βοηθούν τους εφήβους στην οργάνωση δραστηριοτήτων διαβούλευσης και ενημέρωσης στο σχολείο τους και σε άλλα πλαίσια όπου δραστηριοποιούνται, προκειμένου η διάδραση με τους εφήβους και η ενσωμάτωση των απόψεών τους στο πρόγραμμα να είναι ευρύτερη.

Με αυτόν τον τρόπο η γνώμη των παιδιών και εφήβων εντάσσεται συστηματικά σε κάθε πτυχή της Πρωτοβουλίας.

Σχετικά με την Πρωτοβουλία για την Υγεία

Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων εντάσσεται στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία (ΔΠΥ) του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) που υπερβαίνει τα $ 750 εκατομμύρια.

Η Διεθνής Πρωτοβουλία για την Υγεία του ΙΣΝ περιλαμβάνει ένα πολυδιάστατο σύνολο έργων, τα οποία αναπτύσσονται και υλοποιούνται με αποκλειστική δωρεά του ΙΣΝ με στόχο την ενίσχυση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη για όλους. Η Διεθνής Πρωτοβουλία για την Υγεία ξεκίνησε το 2018 στην Ελλάδα και από τότε έχει επεκταθεί διεθνώς και περιλαμβάνει μια σειρά από έργα υποδομών, προμήθειας εξοπλισμού, επιμορφώσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και πρωτοβουλιών που αφορούν την ψυχική υγεία και τις μολυσματικές ασθένειες. Όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας της Ελλάδας, η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων θα παραδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο και θα ενσωματωθεί πλήρως στο δημόσιο σύστημα υγείας μετά το πέρας της πενταετούς περιόδου υλοποίησης κατά τη διάρκεια της οποίας στηρίζεται αποκλειστικά από το ΙΣΝ.

Η Διεθνής Πρωτοβουλία για την Υγεία αποτελεί επίρρωση της αποστολής του ΙΣΝ, και της μακροχρόνιας δέσμευσής του για την υποστήριξη της υγείας και των έργων που υπηρετούν τη δημόσια ευημερία στην Ελλάδα και αλλού.

Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία (ΔΠΥ) του ΙΣΝ.
Πείτε μας τη γνώμη σας!

Ενημερώστε μας ποια θέματα θα θέλατε να δείτε στον ιστότοπό μας