Βελτιώνοντας την πρόσβαση σε φροντίδα ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους στην Ελλάδα

Δεν συνηθίζεται να μιλάμε συχνά για τα ζητήματα της ψυχικής υγείας, που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι, τα οποία μπορεί να έχουν επιρροή σε όλο το υπόλοιπο της ζωής τους. Όπως συμβαίνει και στον υπόλοιπο κόσμο, τα παιδιά και οι έφηβοι στην Ελλάδα, αντιμετωπίζουν ανησυχητικές ελλείψεις στην πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Η προσδοκία μας είναι, μέσω της σύνθεσης Ελληνικής και διεθνούς επιστημονικής εμπειρίας, να συμβάλλουμε στη διαχείριση αυτών των ελλείψεων, ώστε να υποστηριχθούν οι επαγγελματίες στην πρώτη γραμμή και να ενισχυθεί η φροντίδα που λαμβάνουν παιδιά και έφηβοι.

Οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας δεν θα έπρεπε να είναι πολυτέλεια ή προνόμιο λίγων, αλλά μία δεδομένη παροχή για όποιον την έχει ανάγκη, ήδη από την παιδική ηλικία.

Ανδρέας Δρακόπουλος
Πρόεδρος, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Εκατομμύρια παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο αντιμετωπίζουν καθημερινά ψυχικές και μαθησιακές διαταραχές. Η ζωή τους μπορεί να αλλάξει με έναν απίστευτο τρόπο, εάν καταφέρουμε να τα πλησιάσουμε και να τους παρέχουμε φροντίδα έγκαιρα.

Harold S. Koplewicz, MD
Πρόεδρος του Child Mind Institute
Η Αποστολή μας

Η βελτίωση της παροχής φροντίδας ψυχικής υγείας στα παιδιά και τους εφήβους, και η ενίσχυση των υποδομών για την πρόληψη, την αξιολόγηση και τη θεραπεία των δυσκολιών ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι σε όλη την Ελλάδα

Το Όραμά μας

Κάθε παιδί, έφηβος και οικογένεια στην Ελλάδα να έχει πρόσβαση σε ποιοτική φροντίδα ψυχικής υγείας και σε αξιόπιστες πηγές ενημέρωσης

Οι Αξίες μας

Παιδιά και Έφηβοι στο Επίκεντρο

Οι περισσότερες προκλήσεις στην ψυχική υγεία και τη μάθηση εμφανίζονται κατά την παιδική ηλικία, αλλά συχνά δεν γίνονται αντιληπτές και δεν αντιμετωπίζονται, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μακροχρόνιες δυσκολίες που συνεχίζονται στην ενήλικη ζωή. Ωστόσο, οι έρευνες έχουν δείξει ότι τέτοια υπαρκτά και συχνά ζητήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν. Όσο νωρίτερα ένα παιδί λάβει φροντίδα τόσο πιθανότερο είναι να έχει καλύτερη έκβαση. Η παροχή φροντίδας ψυχικής υγείας στα παιδιά και τους εφήβους μπορεί να βελτιώσει την υγεία τους και να τους προσφέρει υψηλότερα επίπεδα ευημερίας για όλη τους τη ζωή.

Ισότητα στη Φροντίδα

Κάθε παιδί και έφηβος έχει δικαίωμα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο φροντίδας ψυχικής υγείας. Ωστόσο, η πρόσβαση σε ποιοτικούς πόρους και υπηρεσίες ψυχικής υγείας δεν είναι ισότιμη μέχρι σήμερα. Η οικονομική ανισότητα, η έλλειψη παρόχων υγειονομικής φροντίδας και η γεωγραφική απομόνωση είναι μερικά από τα πολλά εμπόδια για την ισότιμη πρόσβαση σε φροντίδα τόσο στην Ελλάδα, όσο και παγκοσμίως. Μέσω της δωρεάν διάθεσης του συνόλου των πηγών, των εκπαιδεύσεων και των εργαλείων μας σε όλους, όπου και να βρίσκονται, από τις μεγαλύτερες πόλεις έως τα μικρότερα νησιά, φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για μια περισσότερο προσβάσιμη και ισότιμη φροντίδα.

Σύνθεση Ελληνικής και Διεθνούς Επιστημονικής Εμπειρίας

Αξιοποιούμε την πιο σύγχρονη επιστημονική και κλινική έρευνα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, ώστε να αναπτύξουμε και να προσαρμόσουμε στις ελληνικές συνθήκες αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης και αποτελεσματικές θεραπείες για παιδιά και εφήβους. Η προσπάθεια αυτή συντελείται μέσω της στενής συνεργασίας μεταξύ ειδικών ψυχικής υγείας από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και ενισχύεται με τη συμβολή των οικογενειών και της τοπικής κοινότητας.

Τα Σύγχρονα Επιστημονικά Δεδομένα ως Οδηγός

Αν και υπάρχουν διάφορες θεραπείες για τις ψυχικές διαταραχές, δεν έχουν όλες επιστημονική τεκμηρίωση. Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα περιλαμβάνουν διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων, οι οποίες στηρίζονται σε ενδελεχή έρευνα, επιστημονικά αξιολογημένη από συναδέλφους. Κατά συνέπεια, τα προγράμματα εκπαιδεύσεων που αναπτύσσονται μέσω της Πρωτοβουλίας συνδυάζουν διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις, αποδεδειγμένα αποτελεσματικές και επιστημονικά τεκμηριωμένες. Τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα του δημόσιου συστήματος υγείας, με τρόπο που να μεγιστοποιήσει τα οφέλη της Πρωτοβουλίας σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες.

Ευαισθητοποίηση Κοινού και Καταπολέμηση του Στίγματος

Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην φροντίδα της ψυχικής υγείας είναι η έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με την συχνότητα ζητημάτων ψυχικής υγείας, καθώς και την ύπαρξη αποτελεσματικών θεραπειών. Σε συνδυασμό με το στίγμα, δηλαδή την εσφαλμένη αντίληψη ότι τα ζητήματα ψυχικής υγείας αποτελούν ανύπαρκτο θέμα, αποτέλεσμα προσωπικής αδυναμίας ή/και αιτία ντροπής, η δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας εντείνεται. Η ψυχική υγεία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υγείας μας. Οι ψυχικές και αναπτυξιακές διαταραχές είναι πραγματικές, συχνές και αντιμετωπίσιμες. Στόχος μας είναι η εδραίωση ενός ανοιχτού διαλόγου, μέσα από τον οποίο θα μπορέσουμε να ενημερώσουμε όλους ότι δεν είναι μόνοι απέναντι σε δυσκολίες ψυχικής υγείας. Κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται ντροπή και υπάρχει βοήθεια διαθέσιμη για όλους.

Η Γνώμη των Εφήβων Μετράει

«Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς». Οι φωνές των εφήβων πρέπει να ακούγονται και να λαμβάνονται υπόψη, και ταυτόχρονα οι πηγές ενημέρωσης και πληροφόρησης των εφήβων πρέπει να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ανάγκες τους και να προσαρμόζονται στο πλαίσιο και την πραγματικότητά τους. Η Πρωτοβουλία ενσωματώνει συστηματικά τις απόψεις των παιδιών και των εφήβων από όλη την Ελλάδα σε όλες τις πτυχές του Προγράμματος μέσω της σύστασης και λειτουργίας πέντε Συμβουλευτικών Ομάδων Εφήβων που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές πόλεις της χώρας.

Νέα

Το Δίκτυο για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων

Εξερευνήστε το δίκτυό μας

ATHENS
THESSALONIKI
Ηράκλειο
IOANNINA
ALEXANDROUPOLI
Επιλέξτε Κέντρο Αναφοράς για να δείτε περισσότερες πληροφορίες
Ιωαννίνων

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και η Ψυχιατρική Κλινική του ΠΑ.Γ.Ν.Ι. διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της Πρωτοβουλίας και την προσφορά πηγών πληροφόρησης και φροντίδας ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους στη Βορειοδυτική Ελλάδα. Βάσει του Μνημόνιου Συνεργασίας μεταξύ του Νοσοκομείου και της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής, της Πρωτοβουλίας και του Υπουργείου Υγείας, το Κέντρο Αναφοράς των Ιωαννίνων εντάχθηκε στο Δίκτυο με σημαντικό ρόλο στην εξυπηρέτηση της ευρείας γεωγραφικής περιοχής της Ηπείρου, παρέχοντας υποστήριξη σε ιστορικά υποβαθμισμένες κοινότητες.

visit the hub
Ηρακλείου

Η δημιουργία του Κέντρου Αναφοράς Ηρακλείου Κρήτης βάσει του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Κρήτης, της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Κρήτης, της Πρωτοβουλίας και του Υπουργείου Υγείας, ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την επέκταση του Δικτύου στο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας. Εκτός από την εξυπηρέτηση του Ηρακλείου – της μεγαλύτερης πόλης της Κρήτης, το Κέντρο Αναφοράς της Κρήτης είναι υπεύθυνο για την παροχή πηγών πληροφόρησης και φροντίδας σε μια ευρεία γεωγραφική έκταση που περιλαμβάνει μικρότερες κοινότητες, απομακρυσμένες περιοχές, καθώς και άλλα νησιά.

visit the hub
Αθήνα

Στην Αθήνα, η Πρωτοβουλία βρίσκεται στην τελική φάση σχεδιασμού της επικείμενης συνεργασίας της με το νοσοκομείο Παίδων “Αγία Σοφία”. Η Πρωτοβουλία για την Υγεία του ΙΣΝ έχει δεσμευτεί να παρέχει συμπληρωματική δωρεά για την ανακαίνιση κτιρίου εντός του νοσοκομειακού συγκροτήματος για τις ανάγκες στέγασης της Πρωτοβουλίας για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων και την επέκταση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους σε άμεση συνεργασία με το Νοσοκομείο.

visit the hub
Θεσσαλονίκη

Η Θεσσαλονίκη έχει ιδιαίτερη σημασία για την Πρωτοβουλία, δεδομένης της προσπάθειας που καταβάλλεται για τη σταδιακή ανάπτυξη ενός Κέντρου Αριστείας στο πλαίσιο της μελλοντικής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων του νέου Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Ως εκ τούτου, και για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των αναγκών της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας, η Πρωτοβουλία στοχεύει στην επισημοποίηση συνεργασιών με τμήματα και κλινικές ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, καθώς και με άλλες δομές της Θεσσαλονίκης.

visit the hub
Αλεξανδρούπολη

Το Δίκτυο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων της Πρωτοβουλίας ξεκίνησε επίσημα στις αρχές του 2022 μέσω μίας συνεργασίας με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και την Παιδοψυχιατρική Κλινική του Nοσοκομείου. Το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράφηκε από το Νοσοκομείο και την Παιδοψυχιατρική Κλινική, την Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων και το Υπουργείο Υγείας σηματοδότησε την επίσημη δημιουργία του κέντρου της Αλεξανδρούπολης ως συνεργαζόμενου μέλους του Δικτύου, το οποίο εξυπηρετεί όχι μόνο την πόλη της Αλεξανδρούπολης, αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Θράκης καθώς και τα κοντινά νησιά.

Πανεπιστημιακή Παιδοψυχιατρική κλινική,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

6ο χλμ. Αλεξ/πολης-Μάκρης, Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη, 68100
Τηλ.: +30 25513 – 51000 / 25513 – 52000 / 25513 – 53000
Email: [email protected]

Aσπασία Σερντάρη, επικεφαλής
Άννα Κρουσταλάκη, μέλος
Νανά Ζελενή, μέλος
Σωτηρία Μητρουλάκη, μέλος

visit the hub