Ποιες είναι οι τυπικές προσδοκίες στα μαθηματικά;

Όπως ήδη γνωρίζουν οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, η ικανότητα χειρισμού των αριθμών είναι σύνθετη δεξιότητα και βελτιώνεται με την πάροδο των ετών.  Στις τυπικές μαθηματικές δεξιότητες κατατάσσονται και οι εξής:

 

Ηλικιακό φάσμα

Προσδοκώμενη δεξιότητα

Από 5 έως 6 ετών 

Αναπτύσσουν αντίληψη των αριθμών από το 1 έως το 10.

Μετρούν αντιστοιχίζοντας ένα προς ένα.

Κατανοούν διάφορες μαθηματικές έννοιες (π.χ.,  μεγάλο/μικρό, πριν/μετά).

Μέχρι 7 ετών

Μετρούν μέχρι το 100.

Αρχίζουν να κατανοούν την έννοια της πρόσθεσης και της αφαίρεσης. 

Μέχρι 9 ετών

Αρχίζουν να κατανοούν τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση.

Μέχρι 10 ετών

Προχωρούν σε πιο σύνθετες έννοιες όπως τα κλάσματα, οι δεκαδικοί, οι μεταβλητές και οι βασικές έννοιες της γεωμετρίας.

 

Πότε χρειάζεται να ανησυχήσω για έναν μαθητή μου με δυσκολίες στα μαθηματικά; 

Οι ενδείξεις ότι οι μικροί μαθητές δυσκολεύονται στα μαθηματικά είναι οι ακόλουθες:

 • Δυσκολεύονται να κατακτήσουν τις προμαθηματικές έννοιες.
 • Δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν τους αριθμούς.
 • Καθυστερούν να μάθουν να μετρούν.
 • Δυσκολεύονται να συνδυάσουν τα αριθμητικά σύμβολα (π.χ., το 5) με την αντίστοιχη λέξη (π.χ., πέντε).
 • Δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν μοτίβα ή να βάλουν πράγματα σε σειρά.
 • Έχουν την ανάγκη να χρησιμοποιούν οπτικά βοηθήματα για να μετρήσουν, όπως τα δάχτυλα των χεριών.

 

Οι μεγαλύτεροι μαθητές με δυσκολίες στα μαθηματικά: 

 • Δυσκολεύονται να μάθουν και να εκτελέσουν τις βασικές μαθηματικές πράξεις, όπως την πρόσθεση, την αφαίρεση, τον πολλαπλασιασμό κ.λπ.
 • Δυσκολεύονται να μάθουν την προπαίδεια.
 • Δυσκολεύονται να μάθουν και να θυμηθούν αλγόριθμους, και δυσκολεύονται να εκτελέσουν νοερούς μαθηματικούς υπολογισμούς.
 • Δυσκολεύονται να κατανοήσουν τις έννοιες που διατυπώνονται μέσω των γραπτών προβλημάτων και άλλους μη αριθμητικούς ή εφαρμοσμένους μαθηματικούς υπολογισμούς.
 • Κάνουν λάθη στις μονοψήφιες πράξεις.
 • Δυσκολεύονται να υπολογίσουν πόσο χρόνο θα χρειαστούν για να ολοκληρώσουν μια εργασία/ένα καθήκον.
 • Δυσκολεύονται να κάνουν τις ασκήσεις των μαθηματικών στο σπίτι και να ολοκληρώσουν τα τεστ/διαγωνίσματα των μαθηματικών.
 • Δυσκολεύονται να διατηρήσουν βαθμολογία τους στα μαθηματικά στον μέσο όρο της τάξης. 
 • Δυσκολεύονται να επεξεργαστούν οπτικοχωρικές απεικονίσεις, όπως τα γραφήματα και τα διαγράμματα.
 • Έχουν την ανάγκη να χρησιμοποιούν οπτικά βοηθήματα όταν μετρούν (π.χ., τα δάχτυλα των χεριών τους), ακόμα και αφού οι συνομήλικοί τους έχουν σταματήσει να το κάνουν.

 

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στα μαθηματικά ενδέχεται να επεκτείνονται και σε άλλους τομείς, κι έτσι:

 • Δυσκολεύονται να θυμηθούν τους  αριθμούς που χρησιμοποιούν συχνά, όπως αριθμούς τηλεφώνου, ταχυδρομικούς κώδικες και σκορ παιχνιδιών.
 • Δυσκολεύονται να μετρήσουν τα χρήματα, να κάνουν ψιλά ή να υπολογίσουν το κόστος μιας αγοράς.
 • Δυσκολεύονται να μάθουν να διαβάζουν το ρολόι ή να πουν την ώρα.
 • Δυσκολεύονται να εκτιμήσουν τις αποστάσεις ή να κάνουν πρακτικές μετρήσεις.
 • Δυσκολεύονται να θυμηθούν τις οδηγίες μετάβασης σε μια τοποθεσία.
 • Δυσκολεύονται να κρατήσουν το σκορ σε ένα παιχνίδι.

 

Τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω έναν μαθητή μου με δυσκολίες στα μαθηματικά;

Συχνά, οι εκπαιδευτικοί είστε οι πρώτοι που προσέχετε πότε ένα μικρό παιδί δυσκολεύεται να κατακτήσει τα ορόσημα και τις προσδοκίες στα μαθηματικά. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί μπορείτε να διακρίνετε τις δυσκολίες στα μαθηματικά με βάση προηγούμενες και πρόσφατες αξιολογήσεις. Ακολουθούν ορισμένες προτάσεις που θα μπορούσατε να δοκιμάσετε, ως εκπαιδευτικός, ώστε να βοηθήσετε έναν μαθητή που δυσκολεύεται στην ανάγνωση:

 • Καταγράψτε τις δυσκολίες και την πρόοδο που σημειώνει ο μαθητής σας. Όταν ένας μαθητής αντιμετωπίζει δυσκολίες στα μαθηματικά, είναι σημαντικό, ως εκπαιδευτικός, να παρακολουθείτε τις δυσκολίες αυτές, καταγράφοντας λεπτομερώς, μεταξύ άλλων, τα λάθη που κάνει όταν μετράει και όταν κάνει μαθηματικούς υπολογισμούς, καθώς και την πρόοδο που σημειώνει. 
 • Προσελκύστε το ενδιαφέρον του μαθητή σας. Εάν ένας μαθητής δυσκολεύεται με μια συγκεκριμένη μαθηματική πράξη ή έννοια, το να το συνδέσεις με τα ενδιαφέροντά του ίσως βοηθήσει. Εάν ο μαθητής ενδιαφέρεται για ένα συγκεκριμένο άθλημα, η αναδιατύπωση των προβλημάτων του χρησιμοποιώντας την ειδική ορολογία του αθλήματος, ίσως σας βοηθήσει να τον κινητοποιήσετε κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Όσοι εκπαιδευτικοί είστε γνώστες του αθλητισμού θα μπορούσατε να κατασκευάσετε αριθμητικά προβλήματα χρησιμοποιώντας ακόμα και πραγματικά αθλητικά στατιστικά στοιχεία. 
 • Ενημερώστε τους γονείς/φροντιστές του μαθητή σας για τις ανησυχίες σας. Καλό είναι να συζητάτε με τους γονείς/φροντιστές του μαθητή και το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό, με σκοπό να προσδιορίσετε εάν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο μαθητής είναι μεμονωμένες ή αφορούν σε όλα τα μαθήματα. 
 • Μιλήστε με τον επαγγελματία υποστήριξης της σχολικής μάθησης. Σε περίπτωση που ο μαθητής εξακολουθεί να δυσκολεύεται για περισσότερο από μερικές εβδομάδες, αρχίσει να δυσφορεί με τις δραστηριότητες των μαθηματικών ή να τις αποφεύγει, μπορείτε, επίσης, να συζητήσετε με τον επαγγελματία υποστήριξης της σχολικής μάθησης του σχολείου, ώστε να λάβετε περαιτέρω καθοδήγηση. Οι επαγγελματίες υποστήριξης της μάθησης (π.χ. σχολικός ψυχολόγος, ειδικός παιδαγωγός κ.λπ.)  μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να προσεγγίσουν τις δυσκολίες τους στα μαθηματικά με διαφορετικούς, πιο κατανοητούς, για εκείνους, τρόπους. Οι επαγγελματίες αυτοί ενδέχεται επίσης να συστήσουν στους μαθητές ορισμένα βοηθήματα που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να παρακολουθούν το μάθημα μέσα στην τάξη, καθώς και να διαχειρίζονται με επιτυχία τις σχολικές τους εργασίες και τα τεστ ή τα διαγωνίσματα. Η παραπομπή του μαθητή στον επαγγελματία υποστήριξης της σχολικής μάθησης ίσως φέρει στο φως την ανάγκη να αξιολογηθεί ο μαθητής ή να λάβει υποστηρικτική εκπαίδευση στα μαθηματικά. Όσο πιο νωρίς λάβει ο μαθητής υποστήριξη, ακόμα και μικρής χρονικής διάρκειας, τόσο καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματα αναφορικά με τις δυσκολίες του στα μαθηματικά. 
 • Αναζητήστε υποστήριξη. Με την άδεια του γονέα/φροντιστή, μπορείτε, ως εκπαιδευτικός, να συμβουλευτείτε και άλλους επαγγελματίες που ειδικεύονται στην υποστήριξη των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.

Οι ειδικοί παιδαγωγοί οι δάσκαλοι εκείνοι που διαθέτουν εμπειρία με τους μαθητές που μαθαίνουν διαφορετικά, μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να προσεγγίσουν τις δυσκολίες τους στα μαθηματικά με εναλλακτικούς και πιο αποδοτικούς τρόπους. Η βοήθεια στη μελέτη δίνει επίσης την ευκαιρία σε έναν μαθητή να εξασκήσει τις δεξιότητές του στα μαθηματικά σε ένα πλαίσιο με πιο αργό ρυθμό και λιγότερο αγχωτικό. 

Το δημόσιο σύστημα παρέχει υπηρεσίες στο κοινό μέσω των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.).

Εάν οι μαθηματικές δεξιότητες ενός μαθητή σας δεν εξελίσσονται όπως αναμένεται παρά τις όποιες προσπάθειες και οι δυσκολίες του διαφέρουν πολύ από αυτές που αντιμετωπίζουν τα παιδιά της ίδιας ηλικίας, ίσως υπάρχει ένδειξη μιας διαταραχής που ονομάζεται Δυσαριθμησία.

 

Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τις πιο κοντινές διαθέσιμες υπηρεσίες του εκπαιδευτικού συστήματος και του συστήματος δημόσιας υγείας για την παροχή βοήθειας στα παιδιά και τους εφήβους σε όλη τη χώρα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας Χαρτογράφηση Υπηρεσιών εδώ.

Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σαρώνοντας με την κάμερα του τηλεφώνου σας τον παρακάτω κωδικό QR ή πατώντας στο σύνδεσμο εδώ.

 

camhicode-2

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;
Ναι!
Όχι πραγματικά