Επιστημονική παραγωγή: προδημοσίευση συστηματικής ανασκόπησης για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων στην Ελλάδα

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των επιστημονικά τεκμηριωμένων προγραμμάτων ψυχικής υγείας και της διάθεσης επιστημονικών πηγών πληροφόρησης για την κοινότητα, η Πρωτοβουλία Ψυχικής Υγείας για παιδιά και εφήβους πραγματοποίησε μια μελέτη με στόχο τη συλλογή στοιχείων για την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων στην Ελλάδα. Αυτή η προσπάθεια κατέληξε σε ένα ερευνητικό άρθρο που αφορά σε συστηματική ανασκόπηση μελετών σχετικά με τον επιπολασμό, τα προγράμματα παρέμβασης και τα εργαλεία αξιολόγησης στο πεδίο.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι το άρθρο έχει δημοσιευτεί σε προδημοσιευμένη έκδοση στο αποθετήριο medRxiv και μπορείτε να έχετε πρόσβαση εδώ. Αυτή είναι μια προδημοσίευση που αποσκοπεί στη διάθεση των αποτελεσμάτων με γρήγορο τρόπο, ενώ το άρθρο υπόκεινται σε διαδικασία αξιολόγησης σε περιοδικά με ομότιμη αναθεώρηση.