Ξεκίνησαν οι πιλοτικές επιμορφώσεις της Πρωτοβουλίας στην ψυχική υγεία

Ακολουθώντας το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας 2023, «Η ψυχική υγεία είναι ένα παγκόσμιο ανθρώπινο δικαίωμα», η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών & Εφήβων υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί έμφαση στο δικαίωμα των παιδιών και των εφήβων σε τεκμηριωμένη και αποτελεσματική φροντίδα ψυχικής υγείας, εκκινώντας, αυτό το διάστημα, την πιλοτική εφαρμογή των βασικών και εξειδικευμένων επιμορφώσεών της σε πέντε περιοχές της Ελλάδας.

Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε μια ευτυχισμένη και υγιή ζωή και πρόσβαση σε αποτελεσματική φροντίδα για την πρόληψη ή τη θεραπεία τυχόν προβλημάτων ψυχικής υγείας που μπορεί να αναπτύξουν. Ωστόσο, η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας έρχεται κάθε χρόνο σαν σήμερα, 10 Οκτωβρίου, να μας υπενθυμίσει τις τεράστιες ανεκπλήρωτες ανάγκες και τις ανισότητες που πλήττουν σε όλο τον κόσμο τα παιδιά, ιδιαίτερα όσα ζουν σε κοινότητες με χαμηλό εισόδημα, ή ανήκουν σε εθνικές μειονότητες και καταπιεσμένες κοινωνικές ομάδες λόγω ταυτότητας φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, μεταναστευτικής κατάστασης, και σωματικές, αναπτυξιακές ή διανοητικές αναπηρίες και χρόνιες ιατρικές παθήσεις.

Η Πρωτοβουλία, με βάση τα αποτελέσματα μιας ολοκληρωμένης, πανελλαδικής ανάλυσης πεδίου που πραγματοποίησε φέτος, στην οποία αποτυπώνεται η τρέχουσα κατάσταση της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων που ζουν στην Ελλάδα, πραγματοποιεί αυτό το φθινόπωρο άλλο ένα σημαντικό βήμα στην εκπλήρωση του οράματός της για την ενίσχυση του τομέα παιδικής ψυχικής υγείας της χώρας, μέσα από τεκμηριωμένες παρεμβάσεις, εκπαιδεύσεις και εργαλεία ψυχοεκπαίδευσης για γονείς, φροντιστές, εκπαιδευτικούς και ειδικούς ψυχικής υγείας.

Με το Πρόγραμμα Βασικής Επιμόρφωσης που έχει τίτλο «Εγγραμματισμός στην Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων» στοχεύει στην ενδυνάμωση των εργαζομένων {Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ)} στην εκπαίδευση, παρέχοντας επιμορφώσεις και πρακτικά εργαλεία για την αναγνώριση και αντιμετώπιση δυσκολιών ψυχικής υγείας ή/και περιστατικών/ανησυχιών παιδικής προστασίας που δύνανται να προκύψουν στο σχολικό περιβάλλον. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που στηρίχθηκε σε επιστημονικά δεδομένα και προσαρμόστηκε στις ανάγκες και τις προτεραιότητες των εκπαιδευτικών, όπως αυτές αναδείχθηκαν μέσα από την έρευνα της Πρωτοβουλίας. Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος Βασικής Επιμόρφωσης της Πρωτοβουλίας αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις περιοχές όπου βρίσκονται τα κέντρα αναφοράς του Πρωτοβουλίας -δηλαδή σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ιωάννινα και Αλεξανδρούπολη. Ειδικά για την Αθήνα, η τρέχουσα εφαρμογή θα γίνει αποκλειστικά σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Πειραιά.

Με το Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης η Πρωτοβουλία απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων που εργάζονται στο δημόσιο σύστημα υγείας στην Ελλάδα. Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να εξασφαλίσει ότι κάθε παιδί, έφηβος και η οικογένειά του θα έχουν πρόσβαση σε επιστημονικά τεκμηριωμένες θεραπείες. Επιπλέον, προσφέρει σε κάθε επαγγελματία την ευκαιρία να ενισχύσει τις ψυχοθεραπευτικές του δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση να παρέχει αποτελεσματική υποστήριξη σε παιδιά και εφήβους για να μπορούν να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα ψυχικής υγείας τους, και να ευδοκιμήσουν στη ζωή τους. Το πρόγραμμα βασίζεται σε βέλτιστες πρακτικές σύμφωνα με διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες και περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμες και μετρήσιμες ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις, πολλαπλών μεθόδων και σχολών. Ξεκινά με τρία πρωτόκολλα βασισμένα στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (ΓΣΘ) -μέθοδο με επιστημονικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα- στοχεύοντας στις τρεις συχνότερες ψυχικές διαταραχές που απαντούν στην παιδική και εφηβική ηλικία στη χώρα μας. Οι εξειδικευμένες επιμορφώσεις της Πρωτοβουλίας θα ξεκινήσουν εντός των επόμενων μηνών, αρχικά στις πόλεις όπου βρίσκονται τα πέντε κέντρα αναφοράς της Πρωτοβουλίας -Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ιωάννινα και Αλεξανδρούπολη- με στόχο, στη συνέχεια, να επεκταθούν στο κλινικό προσωπικό δομών του δημοσίου σε άλλες πόλεις και περιοχές της χώρας.

Mε αυτά τα δύο επιμορφωτικά καθώς και με άλλα προγράμματα -ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζει το Πρόγραμμα Νεανικής Συμμετοχής YES (Youth Engagement Scheme) που δίνει στα ίδια τα παιδιά το δικαίωμα να ακουστεί η φωνή τους σε θέματα ψυχικής υγείας που τα αφορούν, η Πρωτοβουλία βάζει το δικό της λιθαράκι για να κερδηθεί το στοίχημα της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας και στη χώρα μας.

Τα Προγράμματα Βασικής και Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης υλοποιούνται με τη συνεργασία του Child Mind Institute και ενός Δικτύου επαγγελματιών και φορέων ψυχικής υγείας στην Ελλάδα, με τη στήριξη του Υπουργείου Υγείας.

Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων υποστηρίζεται αποκλειστικά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία (ΔΠΥ) του ΙΣΝ.