ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΣ

Το Δίκτυο για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Πρωτοβουλίας και κεντρικό μοχλό για τον σχεδιασμό και υλοποίησή της. Το Δίκτυο αποτελείται από κέντρα αναφοράς του προγράμματος στην Αλεξανδρούπολη, τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, την Αθήνα και το Ηράκλειο Κρήτης, ώστε να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή του ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στις ποικίλες και εξειδικευμένες ανάγκες που υπάρχουν σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των απομακρυσμένων περιοχών με δυσκολότερη πρόσβαση σε υπηρεσίες.

Το Δίκτυο συνεργάζεται με το Child Mind Institute (CMI) για την από κοινού ανάπτυξη και υλοποίηση των διαφόρων πτυχών της Πρωτοβουλίας, καθώς και τη διασφάλιση της πολιτισμικής προσαρμογής του έργου της. Η αποστολή του Δικτύου είναι:

  • Ο από κοινού σχεδιασμός και η παροχή βασικής και εξειδικευμένης εκπαίδευσης για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων πανελλαδικά
  • Η ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας και υποστήριξης με υπηρεσίες σε δημόσια νοσοκομεία και δομές ψυχικής υγείας
  • Η ευαισθητοποίηση σε θέματα ψυχικής υγείας
  • Η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών που υποστηρίζουν την κάθε δράση της Πρωτοβουλίας, και τα αποτελέσματα των οποίων θα είναι ελεύθερα προσβάσιμα στην κοινότητα.
  • Η προσαρμογή του κλινικού έργου ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιοχής και η χρήση τεχνολογίας για την παροχή φροντίδας ψυχικής υγείας.

Το Δίκτυο είναι ενσωματωμένο σε παιδοψυχιατρικές κλινικές και κοινοτικά κέντρα δημόσιων νοσοκομείων στις πέντε περιοχές αναφοράς, ώστε να διασφαλίζεται ότι η εκπαίδευση και η υλοποίηση της Πρωτοβουλίας προσαρμόζονται στις αναδυόμενες ανάγκες στον δημόσιο τομέα, με γνώμονα τη βιωσιμότητα του προγράμματος μετά την ολοκλήρωσή του. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της διατομεακής συνεργασίας για την αποτελεσματική υποστήριξη της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, πέρα από την άμεση συνεργασία με επαγγελματίες ψυχικής υγείας, το Δίκτυο συνεργάζεται επίσης με εκπαιδευτικούς και παρόχους κοινωνικής πρόνοιας για να προσφέρει πόρους, κατάρτιση και υποστήριξη σε επαγγελματίες που εργάζονται ευρύτερα με παιδιά και εφήβους σε ολόκληρη τη χώρα.

Τρία Μνημόνια Συνεργασίας έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα μεταξύ της Πρωτοβουλίας για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων, του Υπουργείου Υγείας, και των αντίστοιχων δημοσίων νοσοκομείων και πανεπιστημιακών παιδοψυχιατρικών και ψυχιατρικών κλινικών ανά περιοχή, για την εδραίωση των τριών πρώτων Κέντρων Αναφοράς του Δικτύου σε Αλεξανδρούπολη, Ιωάννινα και Ηράκλειο Κρήτης.

Συνεργαζόμενοι φορείς

Υπουργείο Υγείας Ελληνικής Δημοκρατίας
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης (Π.Γ.Ν.Α.)
Πανεπιστημιακή Παιδοψυχιατρική Κλινική του Π.Γ.Ν.Α.
Παιδοψυχιατρική Κλινική του Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία»
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων (Π.Γ.Ν.Ι)
Ψυχιατρική Κλινική (Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων) Π.Γ.Ν.Ι.
Παιδοψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑ.Γ.Ν.Η.)
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αναγέννηση & Πρόοδος
ATHENS
THESSALONIKI
HERAKLION
IOANNINA
ALEXANDROUPOLI
Επιλέξτε Κέντρο Αναφοράς για να δείτε περισσότερες πληροφορίες
Ιωαννίνων

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και η Ψυχιατρική Κλινική του ΠΑ.Γ.Ν.Ι. διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της Πρωτοβουλίας και την προσφορά πηγών πληροφόρησης και φροντίδας ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους στη Βορειοδυτική Ελλάδα. Βάσει του Μνημόνιου Συνεργασίας μεταξύ του Νοσοκομείου και της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής, της Πρωτοβουλίας και του Υπουργείου Υγείας, το Κέντρο Αναφοράς των Ιωαννίνων εντάχθηκε στο Δίκτυο με σημαντικό ρόλο στην εξυπηρέτηση της ευρείας γεωγραφικής περιοχής της Ηπείρου, παρέχοντας υποστήριξη σε ιστορικά υποβαθμισμένες κοινότητες.

visit the hub
Ηρακλείου

Η δημιουργία του Κέντρου Αναφοράς Ηρακλείου Κρήτης βάσει του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Κρήτης, της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Κρήτης, της Πρωτοβουλίας και του Υπουργείου Υγείας, ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την επέκταση του Δικτύου στο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας. Εκτός από την εξυπηρέτηση του Ηρακλείου – της μεγαλύτερης πόλης της Κρήτης, το Κέντρο Αναφοράς της Κρήτης είναι υπεύθυνο για την παροχή πηγών πληροφόρησης και φροντίδας σε μια ευρεία γεωγραφική έκταση που περιλαμβάνει μικρότερες κοινότητες, απομακρυσμένες περιοχές, καθώς και άλλα νησιά.

visit the hub
Αλεξανδρούπολη

Το Δίκτυο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων της Πρωτοβουλίας ξεκίνησε επίσημα στις αρχές του 2022 μέσω μίας συνεργασίας με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και την Παιδοψυχιατρική Κλινική του Nοσοκομείου. Το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράφηκε από το Νοσοκομείο και την Παιδοψυχιατρική Κλινική, την Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων και το Υπουργείο Υγείας σηματοδότησε την επίσημη δημιουργία του κέντρου της Αλεξανδρούπολης ως συνεργαζόμενου μέλους του Δικτύου, το οποίο εξυπηρετεί όχι μόνο την πόλη της Αλεξανδρούπολης, αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Θράκης καθώς και τα κοντινά νησιά.

visit the hub
Αθήνα

Στην Αθήνα, η Πρωτοβουλία βρίσκεται στην τελική φάση σχεδιασμού της επικείμενης συνεργασίας της με το νοσοκομείο Παίδων “Αγία Σοφία”. Η Πρωτοβουλία για την Υγεία του ΙΣΝ έχει δεσμευτεί να παρέχει συμπληρωματική δωρεά για την ανακαίνιση κτιρίου εντός του νοσοκομειακού συγκροτήματος για τις ανάγκες στέγασης της Πρωτοβουλίας για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων και την επέκταση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους σε άμεση συνεργασία με το Νοσοκομείο.

visit the hub
Θεσσαλονίκη

Η Θεσσαλονίκη έχει ιδιαίτερη σημασία για την Πρωτοβουλία, δεδομένης της προσπάθειας που καταβάλλεται για τη σταδιακή ανάπτυξη ενός Κέντρου Αριστείας στο πλαίσιο της μελλοντικής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων του νέου Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Ως εκ τούτου, και για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των αναγκών της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας, η Πρωτοβουλία στοχεύει στην επισημοποίηση συνεργασιών με τμήματα και κλινικές ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, καθώς και με άλλες δομές της Θεσσαλονίκης.

visit the hub
Πείτε μας τη γνώμη σας!

Ενημερώστε μας ποια θέματα θα θέλατε να δείτε στον ιστότοπό μας