Πρώτη Ετήσια Εσωτερική Εκδήλωση της Πρωτοβουλίας

Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων (CAMHI), η οποία εντάσσεται στην Πρωτοβουλία για την Υγεία, του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, σε συνεργασία με το Child Mind Institute, πραγματοποίησε την πρώτη της ετήσια εσωτερική εκδήλωση, στις 8 και 9 Δεκεμβρίου στην Αθήνα. Η βελτίωση στην παροχή φροντίδας ψυχικής υγείας στα παιδιά και τους εφήβους, και η ενίσχυση των υποδομών για την πρόληψη, αξιολόγηση και θεραπεία των δυσκολιών ψυχικής υγείας, που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι σε όλη την Ελλάδα, είναι ένα έργο συλλογικής συνεργασίας.

Περίπου 30 ειδικοί ψυχικής υγείας, μέλη και συνεργάτες της Πρωτοβουλίας για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων, συγκεντρώθηκαν στην ετήσια εκδήλωση, και πραγματοποίησαν διεξοδικές συζητήσεις σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος, ανάλογα με τις ανάγκες των διαφόρων περιοχών της Ελλάδας, και με την ως τώρα εξέλιξη του προγράμματος και στις μελλοντικές του κατευθύνσεις. Η ομάδα της Πρωτοβουλίας για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων, μέσω στοχευμένων ομιλιών και διαδραστικών εργαστηρίων, αναστοχάστηκε παλαιότερες και τρέχουσες θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές στην φροντίδα της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων στην Ελλάδα, πραγματεύτηκε τις επερχόμενες προκλήσεις, τις στρατηγικές προσέγγισης και συμπερίληψης ευάλωτων ομάδων (Ρομά, Πομάκοι, ΛΟΑΤΚΙ+, ασυνόδευτοι ανήλικοι, κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών) καθώς και σχέδια δράσης για την καταπολέμηση του στίγματος στην ψυχική υγεία.

Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του Προγράμματος Εκπαίδευσης των Επαγγελματιών, υποδέχθηκε ειδικούς συμβούλους ψυχικής υγείας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία και το διεθνούς φήμης πανεπιστήμιο Vrije Universiteit του Άμστερνταμ. Η εκδήλωση της Πρωτοβουλίας εμπλουτίστηκε επίσης από την παρουσία ειδικών του Κέντρου Anna Freud του Λονδίνου για Παιδιά και Οικογένειες, με εξειδίκευση και εμπειρία στην Θεραπεία Βασισμένη στην Εν-νόηση (Mentalization-Based therapy). Συζητήθηκαν επίσης οι πρόσφατες εξελίξεις του Πρoγράμματος Νεανικής Συμμετοχής (YES) και η σημασία της συστηματικής και ενεργητικής συμμετοχής των νέων στη διαμόρφωση του προγράμματος της Πρωτοβουλίας. Τέλος, στο πλαίσιο των διευρυνόμενων συνεργασιών, η ομάδα καλωσόρισε με χαρά τους νέους συνεργάτες της Πρωτοβουλίας από το μελλοντικό κέντρο αναφοράς (hub) της Θεσσαλονίκης.