Το Ψυχιατρικό Τμήμα Παιδιών και Εφήβων του Γενικού Νοσοκομείου «Γεώργιος Παπανικολάου» συμμετέχει στην Πρωτοβουλία

Την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024 πραγματοποιήθηκε επίσημη συνάντηση συνεργασίας μεταξύ του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας του Ψυχιατρικού Τμήματος Παιδιών και Εφήβων (ΚοΚεΨΥπ-ε) του Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου» και της Πρωτοβουλίας για την Ψυχική Υγεία Παιδιών & Εφήβων.

Στον χώρο του ΚοΚεΨΥπ-ε συναντήθηκαν και επικύρωσαν δια ζώσης τη σημαντική αυτή συνεργασία ο κ. Διονύσιος Μανωλόπουλος, Διοικητής του Νοσοκομείου, η κ. Αναστασία Κουμούλα, Ψυχίατρος Παιδιών & Εφήβων και Διευθύντρια της Πρωτοβουλίας, καθώς και η κ. Λίλιαν Αθανασοπούλου, Συντονίστρια Διευθύντρια του Ψυχιατρικού Τμήματος Παιδιών και Εφήβων του Νοσοκομείου και Συνυπεύθυνη του Κέντρου Αναφοράς της Πρωτοβουλίας στη Θεσσαλονίκη.

Το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Ψυχιατρικού Τμήματος παιδιών και εφήβων συμμετέχει με το επιστημονικό του προσωπικό σε όλες τις δράσεις της Πρωτοβουλίας όπως στο πρόγραμμα βασικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, στη συνεργασία με σχολικές μονάδες για παρεμβάσεις στον σχολικό χώρο και τη συνεργασία με εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς. Επίσης, συμμετέχει στο πρόγραμμα εξειδικευμένης επιμόρφωσης για επαγγελματίες ψυχικής υγείας, (ψυχολόγους, παιδοψυχιάτρους), καθώς και στην επιμόρφωση δικαστικών λειτουργών και παιδιάτρων.

Η συμμετοχή του Κοινοτικού Κέντρου έχει ήδη ξεκινήσει από τον Νοέμβριο 2023, με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα στον Φορέα Υλοποίησης της Πρωτοβουλίας και τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, βάσει του οποίου το Κοινοτικό Κέντρο εντάχθηκε επίσημα στο Δίκτυο της Πρωτοβουλίας.

Το Δίκτυο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Πρωτοβουλίας και κεντρικό μοχλό για τον σχεδιασμό και την υλοποίησή της, και απαρτίζεται από κέντρα αναφοράς του προγράμματος στην Αλεξανδρούπολη, τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, την Αθήνα και το Ηράκλειο Κρήτης, ώστε να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή του προγράμματος ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στις ποικίλες και εξειδικευμένες ανάγκες που υπάρχουν σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των απομακρυσμένων περιοχών με δυσκολότερη πρόσβαση σε υπηρεσίες.

Με την έναρξη κι αυτής της συνεργασίας, μπαίνει ακόμη ένα λιθαράκι ώστε το όραμά μας κάθε παιδί, έφηβος και οικογένεια στην Ελλάδα να έχει πρόσβαση σε ποιοτική φροντίδα ψυχικής υγείας και σε αξιόπιστες πηγές ενημέρωσης, να γίνει πραγματικότητα.